Sogneeftermiddage i Vorupør

Vorupør menighedsråd byder enhver velkommen til sogneeftermiddage i Vorupør Kirkecenter med foredrag, sang og kaffe. Alle fra hele pastoratet er velkommen og det er gratis at deltage.

lisa-bremer

Torsdag 3. oktober kl. 14-16
Tema: Virkelighed

Denne Sogneeftermiddag vil konstitueret sognepræst Lisa Bremer komme med et oplæg
og samtale om temaet »Virkelighed«.

»I virkelighed ved vi intet, for sandheden ligger i dybet«, siger den græske filosof Demokrit (født ca. 460 f. Kr.). Alligevel bruger vi ordet virkelighed tit. Vi skiller fx ret tydeligt mellem virkelighed og fantasi. Vi tror tit at vi er enige om, hvad virkeligheden
er, den virkelige verden: Et træ, et hus, en bil – det er virkeligt.

Derimod er drager, alfer og lignende indbildning eller fantasi. Samtidig taler vi om forskellige virkeligheder: Den politiske virkelighed, den naturvidenskabelige virkelighed, den religiøse virkelighed osv. Og når det kommer til konflikt, så er det ikke mindst, fordi jeg tror at min virkelighed er mere rigtigt en din virkelighed. Men hvad er virkelighed?

Vi vil ved denne sogneeftermiddag ikke finde et endegyldigt svar på det, men alligevel åbne op for dette omfattende tema, stille spørgsmål til vores virkelighedsforståelse, se, hvordan virkeligheden kan manipuleres og høre, hvad Jesus sagde dertil.

Åbenhed og nysgerrighed er meget velkommen!

Næste Sogneeftermiddage er torsdag d. 7. november og torsdag d. 5. december.